Faculty and Staff Directory

  Research Staff 

  Research Staff

  The research staff of EEE MI Division are classified as Senior Research Fellows, Research Fellows, Research Associates, Project Officers, Research Scientist AResearch Engineer.

  Senior Research Fellows
  CHIAH Siau Ben
  BEng & PhD NTU 
  Location : S1-B2b-13
  Tel : 6790 6947 
  Email : SBChiah@ntu.edu.sg
  LOKE Wan Khai
  BSc & MSc USM (Malaysia), PhD NTU
  Location : S1-B2c-21
  Tel : 6790 4528
  Email : ewkloke@ntu.edu.sg
  YAN Fawang
  BSc & MEng Hebei Normal, PhD Jilin 
  Location : S1-B3b-24
  Tel : 6790 4035
  Email : FWYAN@ntu.edu.sg
   
  Research Fellows   
    
  Alexander Kukhta 
  MSc Belarusian State Univ, PhD Inst. of Physics 
  Location : S1-B3b-24
  Tel : 6790 4036
  Email : AKukhta@ntu.edu.sg
  Agus Putu Abiyasa 
  BEng & PhD NTU 
  Location : S1-B3b-24
  Tel : 6790 4036
  Email : AGUSPUTU@ntu.edu.sg
  CHUANG Yi-Chen
  BS & MS Natnl. Chiao Tung Univ, Taiwan, PhD Univ of North Carolina, Charlotte, USA 
  Location : S1-B2a-01
  Tel : 6790 6460
  Email : YCCHUANG@ntu.edu.sg
  CHEN Xiaofeng
  BEng Shanghai Jiao Tong , MEng Shanghai Inst. of Ceramics, PhD NTU
  Location: S2.2-B3-09, CUBICLE 7
  Tel : 6790 5855
  Email : EXCHEN@ntu.edu.sg
  FAN Ji 
  BS Wuhan Inst. of Sci & Eng., MSc & PhD Limoges Univ. 
  Location: CINTRA
  Tel: 6790 6595
  email : FANJI@ntu.edu.sg
  CHIN Lip Ket
  BEng & PhD NTU
  Location : Photonics I
  Tel : 6790 5461
  Email : LKCHIN@ntu.edu.sg
  GAO Pingqi 
  BSc & PhD Lanzhou
  Location : S1-B2c-21
  Tel : 6790 4528
  email : PQGAO@ntu.edu.sg
  HE Xiaoyong
  BEng & MEng Zhengzhou, PhD Chinese Acad. Scs.
  Location : S1-B2c-21
  Tel : 6790 5477
  Email : XYHE@ntu.edu.sg
  HU Bin
  BSc Qingdao, MEng Beijing Jiaotong, PhD Chinese Acad. Scs.
  Location : S1-B2c-21
  Tel : 6790 5479
  Email : HUBIN@ntu.edu.sg
  HU Rui
  BEng & PhD Zhejiang
  Location : S1-B3a-09
  Tel : 6790 6319
  Email : HuRui@ntu.edu.sg
  HUANG Wei
  BS Anhui, PhD UST China 
  Location : S1-B3a-09
  Tel : 6790 5461 (ext 34) 
  Email : WHuang@ntu.edu.sg
  HUANG Hui
  BSc & MSc NILI, PhD Xi’an Jiaotong
  Location : S2-B2c-117
  Tel : 6790 4544
  Email : ehhuang@ntu.edu.sg
  Kaushik Ghosh
  BSc & MSc Calcutta, PhD Meijo Univ. 
  Location : N2FC Clean Room 2 (CR2)
  Tel: 6790 8086
  Email : KGHOSH@ntu.edu.sg
  Keita Ando
  BE Keio Univ, MS & PhD California Inst. of Technol. 
  Location : Biomedical Electronics 
  Tel : 6790 6534
  Email : KAndo@ntu.edu.sg
  JU Zhengang
  BSc Harbin Normal, PhD Chinese Acad. Scs. 
  Location : S1-B3b-24
  Tel : 6790 4036
  Email : zqju@ntu.edu.sg
  Krishnan Sathiyamoorthy
  MSc Bharathiyar, MTech Cochin UST, PhD IIT, Madras 
  Location : Nanoelectronics I
  Tel: 6790 5454
  Email : SKrishnan@ntu.edu.sg
  LEE Shuh Ying
  BEng & PhD NTU
  Location : S1-B3a-09
  Tel : 6790 5461
  Email : SYLEE@ntu.edu.sg
  Landobasa Yosef Mario A L Tobing
  BEng, MSc & PhD NTU
  Location : S1-B2a-02
  Tel : 6790 6460
  Email : LTOBING@ntu.edu.sg
  Lei Lei
  BSc China Univ of Geosciences, MSc & PhD Univ of Paris VI (Pierre and Marie Curie) 
  Location : Biomedical Electronics 
  Tel : 6790 6534
  Email : LLEI@ntu.edu.sg
  LI Hong
  BEng & PhD NTU
  Location: S1-B2c-20/1
  Tel: 6790 5479
  Email:LIHONG@ntu.edu.sg
  LI Junshuai
  BSc& PhD Lanzhou Location: S1-B3a-01
  Tel: 6790 5454
  Email:JSLI@ntu.edu.sg
  LI Xiaocheng
  Bachelor Northwest Normal, PhD Chinese Acad Scs
  Location: S1-B7c-05
  Tel: 6790 5481/4795
  Email: Xiaocheng@ntu.edu.sg
  LIU Wenjun
  BEng & MEng Xi'an Tech., PhD Fudan
  Location: N2FC CR2
  Tel: 6513 8086
  Email: WJLIU@ntu.edu.sg
  LI Yali 
  BSc & MSc Lanzhou, PhD Saitame
  Location: LaCER
  Tel: 6590 5481/4795
  Email: YLLI@ntu.edu.sg
  MIN Changjun
  BEng & PhD UST, China 
  Location: InfoComm Engineering 
  Tel: 6790 6527
  Email : CJMIN@ntu.edu.sg
  Narjes Khosravian
  BSc Kashan Uiv, MSc Tarbiat Moalem Univ of Tehran, PhD Inst for Research in Fundamental Sciences
  Location: S1-B3a-09
  Tel: 6790 6319
  Email:NKhosravian@ntu.edu.sg
  OUYANG Gang
  MS Xiangtan PhD sun Yat-Sen (Zhongshan)
  Location: S2.1-B5-01
  Tel: 6790 6537
  Email: OUYG2@ntu.edu.sg
  QIAO Zhongliang
  BEng, MEng & PhD Changchun UST 
  Location: S1-B3a-08
  Tel: 6790 6319
  Email:ZLQIAO@ntu.edu.sg
  TAN Kian Hua
  Bng Malaysia Technology, MEng & PhD NTU
  Location: S1-B2c-21
  Tel: 6790 4528
  Email: ETanKH@ntu.edu.sg
  Satrio Wicaksono
  BEng Inst of Technology, Bandung, PhD NTU
  Location: S1-B2c-20
  Tel: 6790 4528
  Email:Satrio@ntu.edu.sg
  WANG Jun
  BEng Chanfchun UST, MEng Xi'an Jiaotong, PhD NTU.
  Location: Nanophotonics 
  Tel: 6514 6460
  Email:JWang@ntu.edu.sg
  WANG Jianxiong 
  MEng Hunan, PhD Chinese Acad. Scs. 
  Location: S1-B3b-24 
  Tel: 6790 4036
  Email: jxwang@ntu.edu.sg
  William Chandra
  BEng & PhD NTU
  Location: S2.2-B3-09
  Tel: 6790 6616
  Email:WChandra@ntu.edu.sg
  WANG Yueke
  BSc Nanjing Univ of Info Sci. & Technol., MSc & PhD Harbin Inst. Technol. 
  Location: S1-B2a-02
  Tel: 6790 5480
  Email:YKWANG@ntu.edu.sg
  WU Yuming
  BEng Harbin Inst. Technol, PhD NUS. Location: Nanoelectronics II 
  Tel: 6514 8360
  Email:YMWU@ntu.edu.sg
  WU Jiuhui
  BEng Taiyuan Heavy Machinery Institute, MEng Xi'an Jiaotong, PhD Xi'an Jiaotong
  Location: S1-B3a-08
  Tel: 6790 5461
  Email:ejhwu@ntu.edu.sg
  XU Changwen 
  BSc Beijing Jiaotong, PhD Chiniese Acad. Scs.
  Location: S1-B2a-02
  Tel: 6790 6460
  Email:XUCW@ntu.edu.sg
  YAN Fei 
  BSc Liaocheng, PhD Chinese Acad Scs. 
  Location : Nanoelectronics I 
  Tel: 6790 5454
  Email: YANFEI@ntu.edu.sg
  YANG Yi
  BEng Wuhan
  Location: S1-B3a-09
  Tel: 6790 6319/5985
  Email: YANGYI@ntu.edu.sg
  YANG Xuefeng
  BSc Henan Normal, MSc UST China, PhD Chinese Acad. Scs. 
  Location: S1-B2a-01
  Tel: 6790 5480
  Email: YANGXF@ntu.edu.sg
  YU Yefeng
  BSc & MSc Wuhan
  Location: S1-B3a-08
  Tel: 6790 6561
  Email: YFYu@ntu.edu.sg
  YUAN Guanghui
  BSc & PhD USTC 
  Location: S1-B2a-02
  Tel: 6790 5480
  Email : GHYUAN@ntu.edu.sg
  ZHU Weiming
  BSc & MSc Wuhan
  Location: S1-B4b-06
  Tel: 6790 6534
  Email: WMZhu@ntu.edu.sg
  ZHANG Sen
  BEng Lanzhou, MEng & PhD Harbin Inst. Technol. 
  Location: SPMS-PAP-03-25
  Tel: 6513 8499
  Email:SZhang@ntu.edu.sg
  ZOU Jianping
  BSc & PhD Nanjing
  Location: S1-B2c-21
  Tel: 6790 4528
  Email:JPZou@ntu.edu.sg

   Go to Top 

  Research Associate
  CHEN Yu
  BEng Nanjing UST, MSc NTU 
  Location: Sensors & Actuators II  
  Tel: 6790 6537
  Email:CHEN_SY@ntu.edu.sg
  HAN Mandi
  BEng & MEng Jilin
  Location: S1-B3a-04
  Tel: 6790 5478
  Email:MDHAN@ntu.edu.sg
  LI Daosheng
  BEng Changchun UST, MEng NTU
  Location: S1-B2c-21
  Tel: 6790 4528
  Email:DSLI@ntu.edu.sg
  LE Tran Phuong Trinh 
  BEng & MSc NTU
  Location: CINTRA
  Tel: 6790 6595
  Email:TPTLE@ntu.edu.sg
  Ramachandran Selvakumar
  BEng Madras, MSc NUS
  Location: S1-B2a-08
  Tel: 6513 8672
  Email: SELVAKUMAR@ntu.edu.sg
  Revanth Nadipalli 
  BTech Jawaharlal Nehru Tech Univ, MSc NTU
  Location: IC Design I 
  Tel: 6790 5448
  Email: revanth@ntu.edu.sg
  TAN Dunlin
  BEng & MEng NTU
  Location: RTP/BX-66
  Tel: 6790 6595
  Email:DLTAN@ntu.edu.sg
  TAN Piau Siong 
  BEng & MSc NTU
  Location: Photonics I 
  Tel: 6790 6319
  Email:TANPS@ntu.edu.sg 
  TRAN Nguyen Vy Quynh
  BSc Univ of Pedagogy of Ho Chi Minh City, MSc Univ of Paris XI
  Location: S1-B2A-02
  Tel: 6790 6460
  Email:TNVQUYNH@ntu.edu.sg
  TAO Jin
  BSc Wuhan Inst. of Technol., MSc South China Normal 
  Location: S1-B2c-21
  Tel: 6790 5431
  Email:TaoJin@ntu.edu.sg
  YANG Xuyong
  BSc Shanghai Inst. of Technol., MEng Shanghai Normal 
  Location: S1-B2b-14
  Tel: 6790 4036
  Email:YANGXY@ntu.edu.sg
  YANG Zhen
  BSc & MSc Xi'an Jiaotong
  Location: S2.1-B5-01
  Tel: 6790 6537
  Email: YangZhen@ntu.edu.sg
  ZAO Xin
  BEng & MEng Shenyang U. Technol.
  Location: S1-B3a-09
  Tel: 6790 6319
  Email:ZHAOXIN@ntu.edu.sg
  WANG Qian
  BTech Changchun Inst. of Optics and Fine Mechanics, MEng Harbin Inst. Technol. 
  Location: S1-B2a-02
  Tel: 6790 5480
  Email:WangQian@ntu.edu.sg
  ZHU Yingbin
  BSc South China Normal, Msc Zhejiang
  Location: S1-B2a-08
  Tel: 6513 8672
  Email:YBZHU@ntu.edu.sg

   Go to Top

  Project Officers
  AUNG Ko Ko Kyaw
  BEng NTU
  Location: S1-B3a-08
  Tel: 6790 6127
  Email: KKKAung@ntu.edu.sg
  BUI Vu Long
  BEng  NTU
  Location: Research Staff Office (Cubicle 16) 
  Tel: 6790 6048
  Email:VLBUI@ntu.edu.sg
  CHEN Xizi
  BEng NTU
  Location: N2FC Clean Room 2  
  Tel: 6513 8086
  Email:XZCHEN@ntu.edu.sg
  Enina Ayu Binti Ahmad Nasir 
  BEng Universsiti Teknologi Malaysia 
  Location: Characterisation
  Tel: 6790 4528
  Email : EninaAyu@ntu.edu.sg
  FANG Xiaoqin
  BEng NTU
  Location: S2.1-B5-01
  Tel: 6790 6923
  Email:XQFang@ntu.edu.sg
  FU Yi 
  BEng East China UST 
  Location: Biomedical Electronics 
  Tel: 6790  6532
  email : FUYI@ntu.edu.sg
  LI Jing 
  BEng NTU
  Location: S1-B2a-08
  Tel : 6513 8672
  Email : Jing.LI@ntu.edu.sg
  JI Wenbin 
  BEng NTU
  Location: Photonics I 
  Tel: 6790  6319
  email : WBJi@ntu.edu.sg
  Liliana Tjahjana
  BEng NTU
  Location : Nanophotonics
  Tel : 6790 6460
  Email : LTjahjana@ntu.edu.sg
  LI Yicen
  BEng Zhejiang
  Location : N2FC Clean Room 2
  Tel : 6790 8086
  Email : livicen@ntu.edu.sg
  LIU Zhen
  BEng NTU
  Location: Photonics I 
  Tel: 6513 5985 Email:LiuZhen@ntu.edu.sg
  Lin Bo
  BEng NTU
  Location : Photonics I
  Tel : 6790 6319
  Email : LinBo@ntu.edu.sg
  LUO Dan 
  BEng Tianjin
  Location: Luminous!
  Tel : 6790 4036
  Email : LuoDan@ntu.edu.sg
  LUO Dewei
  BEng NTU
  Location: S1-B2a-03
  Tel: 6790 6460
  Email:LuoDewei@ntu.edu.sg
  MAO Sheng
  BSc Hefei Univ of Technol.
  Location: S1-B2c-21
  Tel: 6790 4528
  Email:MAOSHENG@ntu.edu.sg
  Maziar Shakerzadeh
  BSc Shiraz 
  Office Location: Nanoelectronics I 
  Tel: 6790 5454
  Email:MAZIAR@ntu.edu.sg
  Mihir Pant
  BEng NTU
  Location: Research Staff Office 
  Tel: 6790 5854
  Email : MPant@ntu.edu.sg
  NAMIG Hasanov
  BEng NTU
  Location: Luminous! 
  Tel: 6790 4036 Email :namig@ntu.edu.sg
  PENG Lan
  BEng NTU
  Location: InfoComm Research 
  Tel: 6790 6528
  Email:PENGLAN@ntu.edu.sg
  NGUYEN Yiet Cuong
  BEng NTU
  Location: S2.2-B3-09, Cubicle 15 
  Tel: 6790 4557 Email:VCNguyen@ntu.edu.sg
  Shahnawaz Pukkeyil Shamsuddin
  BEng NTU 
  Location: Biomedical Electronics 
  Tel: 6790 4553
  Email : SPukkeyil@ntu.edu.sg
  PHUA Jian Rong
  BEng NTU
  Location: N2FC Clean Room 
  Tel: 6790 6542
  Email:JRPhua@ntu.edu.sg
  SUN Song
  BEng NTU
  Location: S2.2-B3-09
  Tel: 6790 5856
  Email:SUNSONG@ntu.edu.sg
  TAN Pei Yun
  BEng NTU
  Location: S2.1-B5-01
  Tel: 6790 6537
  Email:PYTan@ntu.edu.sg
  TRAN Xuan Anh
  BEng NTU
  Location: N2FC Clean Room 2 (CR 2) 
  Tel: 6790 8086
  Email:xatran@ntu.edu.sg
  TSANG Siu Hon
  BEng NTU
  Location: Nanoelectronics I 
  Tel: 6790 5454
  Email:SHTSANG@ntu.edu.sg
  WANG Libo
  BEng Zhejiang
  Location: S1-B3c-08
  Tel: 6790 6319
  Email:LIBO@ntu.edu.sg
  WU Xinghua
  BEng & MEng Northeastern 
  Location: Infocomm Research 
  Tel: 6790 6527
  Email:XHWU@ntu.edu.sg
  XU Dawei 
  BEng NTU 
  Location: S1-B2c-21
  Tel: 6790 4528
  Email:lxyxdw@ntu.edu.sg
  WU Xuan 
  BSc & MSc Huazhong UST 
  Location: NTRC
  Tel: 6790 5363
  Email:WuXuan@ntu.edu.sg
  XU Zhe
  BEng NTU 
  Location: S1-B2c-21
  Tel: 6790 4528
  Email:ZXu@ntu.edu.sg
  XU Zhengji  
  BEng NTU
  Location: S1-B3a-02
  Tel: 6790 5480
  Email:XuZJ@ntu.edu.sg
  ZHANG Hao  
  BEng NTU
  Location: InfoComm Engineering 
  Tel: 6790 6528
  Email: Zhang_Hao@ntu.edu.sg
  ZHANG Jinwei  
  BEng Wuhan U. Technol., MEng Beihang 
  Location: InfoComm Engineering 
  Tel: 6790 6528
  Email: ZhangJinwei@ntu.edu.sg
  ZHENG Ke
  BEng & MEng Southeast
  Location: Nanoelectronics I
  Tel: 6790 6127
  Email:ZHENGKE@ntu.edu.sg
  ZHANG Junbin  
  BEng NTU 
  Location: S1-B3a-08 
  Tel: 6513 8672 
  Email: ZhangJB@ntu.edu.sg
  ZHAO Qiuji
  BEng Zhejiang
  Location: InfoComm Research
  Tel: 6790 6528
  Email:QJZhao@ntu.edu.sg
  ZHU Shu  
  BEng NTU 
  Location: Photonics Lab I 
  Tel: 6790 5985
  Email: ZhuShu@ntu.edu.sg
  ZHU Wei  
  BEng NTU 
  Location: InfoComm Engineering 
  Tel: 6790 6528
  Email: ZhuWei@ntu.edu.sg

   Go to Top

  Research Engineer
  GONG Tianxun
  BEng UEST, China 
  Location: RTP level 5
  Tel: 6790 5363
  Email : TXGONG@ntu.edu.sg
  ZHANG Hongmei
  BEng Jilin, MEng Chinese Acad Scs, PhD Jilin 
  Location : Luminous!
  Tel : 6790 4036
  Email:ZHANGHM@ntu.edu.sg

   Go to Top 

  Updated : 16 September 2011